Svensk humle

Från och med 2016 finns tre stycken svenska humlekloner släppta för försäljning via fackhandeln. Humleklonerna är insamlade och bedömda i ett samarbete mellan Nordiska museet, Programmet för odlad mångfald (POM) och Riksarkivet (databasen GEORG). Namnen kommer från de platser där de samlats in. “Hulla Norrgård” (SWE 4), “Näs” (SWE 54) och “Korsta” (SWE 25). Klonerna har valts ut med tanke på just ölbryggning. De är alla honindivider, blommar och mognar tidigt, är aromatiska samt har kottar som innehåller förhållandevis hög halt alfasyra. Det här året är utbudet förmodligen begränsat men nästa år har säkerligen produktionen kommit igång på plantskolorna. Jag ska se om jag kan få tag i några kloner i år. Nu när jag (vi) odlar eget maltkorn vore det ju en dröm att också odla svensk humle!

`Hulla Norrgård´ , SWE 4 Södermanland

Historia:
Hulla by består av flera bebyggelseenheter mitt i Österåkers historiska humleodlingsdistrikt. En av dem är Hulla Norrgård. Än idag ser i stort sett byn ut som på karta från 1634 av Olof Tresk. Ur den framgår att det i Hulla fanns 8 humlegårdar med sammanlagt 640 störar. Hulla Norrgård ligger nära Askarboda, där konstnären Wilhelm Wallander i slutet av 1800-talet tillfälligt bodde för att studera traktens humleodling. Dessa behövde han till sin stora oljemålning: Humleskörd i Österåker. Kvinnorna från olika gårdar gick nästan alltid samman för att plocka humlekottarna från revorna (nutta) och det är inte omöjligt att Wallanders skiss på humleskörd, visar just hur den insamlade `Hulla Norrgård´ skördas.

Morfologiska egenskaper:
Medellånga sidogrenar utmed 2/3 av växten. Blommar i slutet av juni, början av juli och mognar början till mitten av augusti. Kottens form är medelstor och har en oval tillspetsad form. Den färska kotten har en tydlig humledoft

Kemiska egenskaper:
Extremt hög alfasyra (8,1 vikt%) och den högsta som har analyserats i det insamlade materialet. Oljehalten är extremt hög (1,4 ml/100mg). Halten av de fyra vanligaste oljorna Myrcen=43,2 , β- Caryophyllen=5,5 , α-Humulen=15,5 , och Farnecen=20,0 % av oljan. Polyfenoler: iso-xanthohumol=4,5 och 8- prenylnaringenin=3,4 (mg/100g TS).

Öl:
Kottarna gav vid provbryggning ett mycket gott öl med citrusarom. Flera bedömare hade även noterat en arom av kryddnejlika. Smaken var örtig/kryddig.

Källa: SLU (länk)

`Näs´, SWE 54 Uppland

Historia:
Humleplantan är funnen genom att använda oss av Geometriska kartan över Näs i Västlands socken från 1640-41 av lantmätare Sven Månsson (A3:227-228). Byn hade fem humlegårdar. Avlägset från byn och idag inne i blandskogen, hittade vi i en glänta ett större humlebestånd på uppskattningsvis 25 kvadratmeter. Platsen motsvarar den mest nordliga humlegården i kartbilden. Vi har genom genetiska DNA studier undersökt klonalitet och kön. Det visade sig att alla plantorna var av honkön samt genetiskt identiska och därmed en klon.

Morfologiska egenskaper:
Korta sidogrenar på 2/3 av växten. Blommar i slutet av juni början av juli och mognar månadsskiftet juli/ augusti. Kottens form är medelstor kotte med oval form. Den färska kotten har en svag humledoft.

Kemiska egenskaper:
Alfasyran är hög (6,3 vikt%) Oljehalten är hög (1,00 ml/100 g). Den totala mängden i kolvätefraktionen (KVF)= 792, respektive syrefraktionen (SF)= 66 (mg/100 g lftr). Halten av de fyra vanligaste oljorna Myrcen=20,6 , β- Caryophyllen=5,6 , α-Humulen=13,4 , och Farnecen=29,2 (% av oljan) Högsta halten farnecen av alla analyserade kloner. Polyfenoler: iso-xanthohumol=2,9 och 8-prenylnaringenin=3,7 (mg/100g TS).

Öl:
Kottarna gav vid provbryggning ett öl som bedömdes utmärkt och kommenterades som friskt. Den speciella karakteriseringen av aromen var äpple med undertoner av honung. Den dominerande smaken var äpple och cirus / grape men många hade även noterat trä / örtigt / kryddig.

Källa: SLU (länk)

`Korsta´ , SWE 25 Medelpad

Historia:
Humleplantan kommer från Korsta by, Sköns socken nära Sundsvall. Humle växer på samma ställe som en humlegård vilken fanns utmärkt på en skifteskarta från 1769 över Korsta by i Sköns socken. Ytterligare information över humlen i Korsta by finns också från 1778. Syskonen kom inte överens vid en hemmansklyvning så man beslutade att ”Olof Johansson skulle af Utlotterna behålla … samt hälften av Kålsängen och Humblegården”. Vid tillfället då humlen samlades in växte den i odlingsmark i skogskanten vid hörnet av en åker. I anslutning till humlegården fanns rester av en gammal lada. När donatorns man var liten på 60-talet brukade han leka i två gigantiskt stora trätunnor i vilka man tidigare hade förvarat humlekottar.

Klonens egenskaper:
Medellånga sidogrenar på plantans övre två tredjedelar. Blommar: i månadsskiftet juni till juli och mognar i mitten av augusti. Kottens form är stora rektangulära kottar. Vid provodlingen kunde noteras att växten ibland utvecklade enstaka sidogrenar med hanblommor och därmed är partiellt en enbyggare. Den färska kotten har en tydlig humledoft

Kemiska egenskaper:
Alfasyran är extremt hög (7,9 vikt%). Oljehalten är extremt hög (1,03 ml/100g). Halten av de fyra vanligaste oljorna Myrcen=28,7 , β-Caryophyllen=11,9 , α- Humulen=32,9 och Farnecen=0,2 (% av oljan). Lägsta farnecenhalten av alla analyserade kloner. Polyfenoler: isoxanthohumol= 2,5 och 8-prenylnaringenin=2,6 (mg/100g TS).

Öl:
Kottarna gav vid provbryggning ett mycket gott öl. Arom av citrus/ grape och tropiska frukter. Smak av citrus / grape med toner av grönt gräs.

Källa: SLU (länk)

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: