Kategori: Broyhan

  • B026: Mammut – Broyhan

    B026: Mammut – Broyhan

    Broihan som stil har jag avhandlat tidigare. Anledningen till att jag gör den här typen av djupdykningar är att jag vill skapa en egen förståelse för stilen och hur jag ska brygga den. Tanken är att använda pilsnermalt och potatis efter devisen ”man tager vad man haver” som tydligen begagnades ursprungligen. Dessutom är det lite kul…